Behandlingstilbud og terapiformer

Jeg tar imot voksne klienter/pasienter (fra 18 år) i alle aldre - og har tilbud om både individualterapi og parterapi, av kort eller lang varighet.

 

I tillegg til det egenfinansierte tilbudet, har jeg et tilbud om psykoanalyse (indvidualterapi) med trygderefusjon fra HELFO (se nedenfor). 

 

Det egenfinansierte behandlingstilbudet 

Her er verken henvisning fra lege/psykolog eller en psykisk lidelse/diagnose nødvendig for å kunne få tilbud om terapi.

 

Dette behandlingstilbudet er hovedsaklig psykodynamisk terapi og affektbevissthetsterapi, der vi møtes til en samtale pr. uke, til fast tid.

Intensiv psykodynamisk terapi med to faste timer i uken er også mulig.

 

Jeg har noen få ettermiddags-/kveldstimer etter klokken 15.30, men de fleste er innenfor vanlig arbeidstid. 

 

Terapiformen(e) innebærer at jeg har en svært helhetlig og utviklingspsykologisk tilnærming. Det overordnede målet med samtalene, er å bistå deg i å oppnå best mulig kontakt med/kjennskap til dine egne følelser, tenke- og væremåter. Dette er relatert til god psykisk helse. Sentrale fokusområder i samtalene vil være relasjoner, følelser, tanker og fantasier - inkludert aspekter ved vårt psykiske liv som er mer eller mindre ubevisste/ukjente for oss. Også følelser, tanker og fantasier som terapeuten eller terapisituasjonen vekker hos pasienten brukes aktivt som en del av å prøve å forstå pasienten. Se mer under "Hvordan foregår samtalene?".

 

Behandlingens varighet (antall timer) vil variere avhengig av problemstilling/problemområdets avgrensning, hva du ønsker å oppnå, i tillegg til hva du har økonomisk mulighet til. Det er mulig å avtale et tidsbegrenset forløp (f.eks. 10 timer) dersom det er et avgrenset tema vi kan arbeide med. Sliter man for eksempel med lav selvfølelse eller andre problemer som har vedvart i lang tid, vil det imidlertid være nødvendig med en behandling som går over lengre tid (måneder/år). Behandlingen fortsetter frem til vi blir enige om å avslutte, eller til du føler deg i stand til på egenhånd å arbeide videre med det som er dine utfordringer. Uansett er det nødvendig at du kan forplikte deg til å møte til samtaler så lenge behandlingen varer. Du/dere må derfor ha tenkt godt gjennom ikke bare den økonomiske siden, men også om du/dere har tid/mulighet og motivasjon til å gå i denne formen for behandling.

 

Bruk kontaktskjemaet på denne hjemmesiden dersom du ønsker å søke behandling. 

Psykoanalyse med trygderefusjon fra HELFO

Jeg tilbyr psykoanalyse med trygderefusjon fra HELFO. Trygderefusjon innebærer at du som pasient (analysand) kun betaler egenandel frem til du oppnår Frikort for resten av kalenderåret, som i det offentlige helsevesenet. Se også linken til mer informasjon om egenandeler ved psykologbehandling som gir rett til trygderefusjon.

 

Fordi dette behandlingstilbudet støttes av HELFO, er henvisning fra lege (eventuelt psykolog) nødvendig. Du kan imidlertid  ta kontakt med meg før en slik henvisning foreligger. Du vil i tillegg bli bedt om å sende meg en søknad hvor du skriver utfyllende om deg selv og om hvorfor du søker behandling.  Aktuelle søkere blir innkalt til vurderingssamtaler.

En psykoanalyse vil strekke seg over flere år, hvor du møter til samtaler fire ganger i uken (45 minutter pr. gang). Som ved det egenfinansierte tilbudet beskrevet ovenfor, må du være i en livssituasjon der du  har mulighet til dette og er motivert for den innsatsen det vil kreve av deg å gå i behandling fire ganger i uken og over lengre tid.

 

Merk også at selv om dette tilbudet finansieres av HELFO, må du selv betale for eventuelle timer du ikke møter til og som ikke er avbestilt innen fristen. Se informasjon om betaling og avbestilling under "Priser og vilkår".

 

Klikk på "Hva er psykoanalyse?" nedenfor for å lese mer om denne terapiformen.


​Pr. dags dato har jeg dessverre ingen ledig plass for psykoanalyse, men hvis du er interessert, ta kontakt via kontaktskjemaet på denne hjemmesiden. Husk å oppgi fullt navn, fødselsdato (men ikke hele personnummeret), folkeregistrert adresse, telefonnummer og e-postadresse (henvendelser som ikke inneholder disse opplysningene vil ikke bli besvart). 

 

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus