Pris for psykoanalyse med trygderefusjon fra HELFO

For psykoanalyse med trygderefusjon fra HELFO betaler du som pasient (analysand) egenandel frem til du får Frikort resten av kalenderåret.

Dersom du ikke møter til en avtalt time, dekker HELFO ingenting, og du må da selv betale for den i sin helhet. Dette gjelder både før og etter oppnådd Frikort, og uavhengig av årsaken til avbestillingen/uteblivelsen.

Du belastes ikke for planlagt fravær som er avtalt god tid i forveien (senest 7 dager før - jfr. vilkår for betaling og avbestilling).

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus