Generell informasjon om priser og vilkår

NB! På grunn av koronaviruspandemien, vil alle samtaler nå og inntil videre foregå som telefon- eller videokonsultasjoner.

Se spesifisert prisliste nedenfor

Det prises/faktureres for tidsbruk/avsatt tid.

Prisene for psykoterapi inkluderer tidsbruk til journalskriving etter hver samtale, det vil si løpende jornalnotater. Slik journalskriving  er lovpålagt dokumentasjon av behandling. Takstene for parterapi er høyere enn for individualterapi fordi det må skrives journal på to personer. Takstene for første vurderingsssamtale er høyere fordi informasjonsinnhentingen/journalskrivingen er mer omfattende da enn etter "vanlige" terapitimer.

Også prisene for eventuelle telefonsamtaler/møter med samarbeidspartnere, eksempelvis din fastlege eller NAV, inkluderer tidsbruk til journalskriving etterpå. Grunnet bl.a. taushetsplikt vil kontakt med aktuelle samarbeidspartnere kun foregå etter avtale med/samtykke fra deg som pasient.

Egne takster for eventuell skriving av uttalelser, erklæringer, rapporter, henvisninger, epikriser o.l. (det vil si for alt annet skrivearbeid enn løpende journal). Slikt skrivearbeid gjøres kun etter spesiell avtale med/samtykke fra deg som pasient. 

Korte beskjeder pr. telefon/SMS/e-post for å gjøre timeavtaler, si fra om forsinkelser o.l. faktureres ikke. Samtaler om aktuelle problemer, henvendelser for å få råd, gi opplysninger o.l., må imidlertid begrenses til forhåndsavtalte konsultasjoner som betales etter gjeldende takster.

Mulighet til forsikringsdekning?

Noen forsikringsselskaper har helseforsikringsordninger som dekker utgifter til psykolog opptil 10 eller 12 timer.   

Du kan eventuelt sjekke med ditt 

forsikringsselskap om du har

mulighet til dette.

Betaling

Forskuddsbetaling 

Timene betales senest 7 dager på forskudd, dvs. betalingen må være registrert mottatt fra identifiserbar avsenderkonto 7 dager før avtalt time. Kontonummer vil bli oppgitt ved avtaleinngåelse.

Dersom en time avtales mindre enn en uke i forveien, skjer betaling samme dag som avtalen inngås.

 

Første samtale merkes "Vurderingssamtale" og dato for det avtalte tidspunktet. Når betalingen er mottatt, får du en endelig bekreftelse på reservert time.

Senere samtaler merkes "Time" eller "Samtale", samt timens dato. 

 

Ved manglende betaling for avtalte timer, vil behandlingen bli avsluttet.

 

Avbestilling/uteblivelse fra avtalte timer 

Fristen for avbestilling er 1 uke (7 dager) før tidspunktet for avtalt time.

Ved avbestilling senere enn dette eller ved manglende oppmøte, belastes du for timen i sin helhet, uavhengig av årsaken til avbestillingen.

Forhåndsbetalte timer som avlyses innen avbestillingsfristen, kan brukes som betaling for neste avtalte time. Dersom behandlingen avsluttes, blir slike innbetalinger refundert innen 10 dager.

 

Spesifisert prisliste

Første samtale (vurderingssamtale, 45 minutter)*

Kr. 1500,- (individualterapi)

Kr. 1900,- (parterapi)

Psykoterapi/Individualsamtale à 45 minutter (gjelder også avtalte telefon-/videokonsultasjoner à 45 minutter):

Kr. 1150,- (*kr. 1170,- ved betaling i kortautomat)

Kr. 1450,- ved eventuell samtale etter kl. 15.30 (*kr. 1475,- ved betaling i kortautomat)

Psykoterapi/parsamtale á 45 minutter:

Kr. 1575,-  (*kr. 1605,- ved betaling i kortautomat) 

Kr. 1875,- ved eventuell samtale etter kl. 15.30 (*kr. 1910,- ved betaling i kortautomat)
 

Telefonsamtaler (rådgiving etc. pr. telefon):

Kr. 385,- pr. påbegynt kvarter

Skriving av uttalelser, erklæringer, rapporter, henvisninger, epikriser o.l.:

Kr. 1600,- pr. time (60 minutter)

Eventuelle telefonsamtaler/møter med lege, NAV, o.l. vedrørende deg som pasient:

Kr. 385,- pr. påbegynt kvarter for telefonsamtaler

Kr. 400,- pr. påbegynt kvarter for møter på mitt kontor

Kr. 500,- pr. påbegynt kvarter for møter utenfor mitt kontor

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus