Generell informasjon om priser og vilkår

NB! På grunn av koronaviruspandemien, vil alle samtaler nå og inntil videre foregå som telefon- eller videokonsultasjoner.

Det prises/faktureres for tidsbruk/avsatt tid.

 

Prisene for psykoterapi inkluderer journalskriving etter hver samtale, det vil si løpende journalnotater. Slik journalskriving  er lovpålagt dokumentasjon av behandling. Eventuelle beskjeder/kontakt utenom avtalte timer (f.eks. ved avbestilling av time) journalføres også.

Ved parterapi føres det separat journal for hver av partene.

 

Prisene for telefonsamtaler/møter med samarbeidspartnere, eksempelvis din fastlege eller NAV, inkluderer også tidsbruk til journalskriving etterpå.

Grunnet bl.a. taushetsplikt vil kontakt med aktuelle samarbeidspartnere kun foregå etter avtale med/samtykke fra deg som pasient.

Det er egne takster for eventuell skriving av uttalelser, erklæringer, rapporter, henvisninger, epikriser o.l. (det vil si for alt annet skrivearbeid enn løpende journal). Slikt skrivearbeid gjøres også kun etter spesiell avtale med/samtykke fra deg som pasient. 

Korte beskjeder pr. telefon/SMS/e-post for si fra om forsinkelser o.l. faktureres ikke. 

 

Det vil sjelden være behov for å bruke tid på å avtale timer i og med at behandlingen foregår til et (eventuelt flere) fast(e) ukentlig(e) tidspunkt(er) (les mer om dette under fanen "Behandlingstilbud/terapiformer" --> "Varighet, omfang og hyppighet av samtaler").

Eventuelle endringer i timeavtaler o.l. bør gjøres innenfor samtaletiden (når du har time). Ved henvendelser utenom timene som medfører mer omfattende tidsbruk til korrespondanse/telefonering frem og tilbake, f.eks. i forbindelse med endring av time, vil du bli fakturert for tidsbruk etter gjeldende takster.

 

Samtaler om aktuelle problemer, henvendelser for å få råd, gi opplysninger o.l., må begrenses til forhåndsavtalte konsultasjoner.

Mulighet til forsikringsdekning?

Noen forsikringsselskaper har helseforsikringsordninger som dekker utgifter til psykolog opptil 10 eller 12 timer.   

Du kan eventuelt sjekke med ditt 

forsikringsselskap om du har

mulighet til dette.

Betaling og avbestillingsfrist

Depositum

Ved avtale om oppstart/første samtale (vurderingssamtale) betales et depositum på kr. 1500,-. Denne innbetalingen merkes "Depositum". Du vil få tilsendt kontonummer for dette ved avtaleinngåelse. Om mulig betales depositumet (senest) 7 dager før første samtale/vurderingssamtalen. Hvis det er mindre enn en uke mellom avtaleinngåelse og første time, betales depositumet senest dagen etter avtaleinngåelsen.

Om nødvendig benyttes straksbetaling. 

Dersom det siste virkedag før første avtalte time fortsatt ikke kan dokumenteres at depositumet er blitt overført, vil vurderingssamtale ikke bli gjennomført og behandling  vil ikke bli igangsatt. Merk spesielt at i slike tilfeller vil du allikevel bli fakturert for prisen av en vanlig samtale (se spesifisert prisliste nedenfor) i henhold til gjeldende takst (dagtid/kveldstid/individualterapi/parterapi).

Depositumet vil bli tilbakebetalt til din konto innen senest 14 dager etter avtale om å avslutte behandlingen. Eventuell utestående betaling vil bli trukket fra, ellers tilbakebetales depositumet i sin helhet (se punktet nedenfor om avbestilling og uteblivelse fra avtalte timer).

Betaling for timer

Timer (eventuelt ubenyttede timer som ikke er avbestilt innen fristen) blir fakturert etterskuddsvis.

Ved gjentatt uteblivelse av betaling vil behandlingen bli avsluttet.

Avbestilling/uteblivelse fra avtalte timer 

Fristen for avbestilling er 1 uke (7 dager) før tidspunktet for avtalt time.

Ved avbestilling senere enn dette eller ved manglende oppmøte, belastes du for timen i sin helhet, uavhengig av årsaken til avbestillingen.

Dersom du er forhindret fra å møte fysisk til time på mitt kontor, f.eks. på grunn av fysisk sykdom, men for øvrig i stand til å gjennomføre samtalen, kan avtalt time omgjøres til en telefonkonsultasjon der du ringer meg til det tidspunktet vi har avtalt.

Spesifisert prisliste

Første samtale (vurderingssamtale, 45 minutter)*

Kr. 1500,- (individualterapi)

Kr. 1900,- (parterapi)

Psykoterapi/Individualsamtale à 45 minutter (gjelder også telefon-/videokonsultasjoner):

Kr. 1150,- 

Kr. 1450,- ved eventuell samtale etter kl. 15.30 

Psykoterapi/parsamtale á 45 minutter:

Kr. 1575,-  

Kr. 1875,- ved eventuell samtale etter kl. 15.30 
 

Telefonsamtaler (rådgiving etc. pr. telefon):

Kr. 385,- pr. påbegynt kvarter

Skriving av uttalelser, erklæringer, rapporter, henvisninger, epikriser o.l.:

Kr. 1600,- pr. time (60 minutter)

Eventuelle telefonsamtaler/møter med lege, NAV, o.l. vedrørende deg som pasient:

Kr. 385,- pr. påbegynt kvarter for telefonsamtaler

Kr. 400,- pr. påbegynt kvarter for møter på mitt kontor

Kr. 500,- pr. påbegynt kvarter for møter utenfor mitt kontor

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus