Når er samtaler med psykolog aktuelt?

Man trenger ikke å ha blitt psykisk syk eller å ha en definerbar diagnose for å kunne ha nytte av samtaler med en psykolog. En psykolog har spesialisert kunnskap om både såkalt "normalpsykologi" eller "normal" utvikling, om forebygging av psykologisk skjevutvikling og om behandling av psykiske lidelser.

Bakgrunnen for å oppsøke psykolog, kan blant annet være at du:

  • opplever vansker i forhold til andre mennesker - f.eks. i parforholdet ditt eller på jobben -  som går ut over ditt humør, selvfølelse, arbeidsevne eller livskvalitet

  • sliter med psykiske plager som angst/uro depresjon, tvangspregede tanker/handlinger, eller har kroppslige symptomer/smerter uten kjent fysisk årsak

  • har opplevelser fra fortiden som plager deg

  • befinner deg i en livskrise

En grunnleggende forutsetning er at du ønsker å forstå deg selv og dine egne følelser, tanker og reaksjonsmåter (inkludert eventuelle symptomer) bedre. 

 

Kontakt med, kjennskap til og og forståelse av en selv, er forbundet med økt kapasitet for god psykologisk selvivaretagelse, og dermed også med god psykisk helse.

På denne hjemmesiden kan du blant annet lese om behandlingstilbud/terapiformer jeg tilbyr, om varighet og omfang/hyppighet av terapi, og om hvordan samtalene foregår. Denne informasjonen er ment å besvare det som etter min erfaring er vanlige spørsmål, og å gi deg et best mulig grunnlag for å vurdere om dette er noe du er motivert for.

 

 

 

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus