Varighet, omfang og hyppighet av samtaler

Jeg tilbyr både kort- og langtidsterapi.

 

Varigheten og omfanget av en psykoterapi kan variere veldig ut fra den enkeltes problemstilling, utgangspunkt og mål/ønsker/behov. Realistisk sett er selvsagt også økonomi en viktig faktor.

 

For noen kan noen få samtaler og et avgrenset tematisk fokus være tilstrekkelig. Har man langvarige, sammensatte og dyptgripende vansker, vil det være nødvendig med en behandling som går over flere måneder/år for å kunne oppnå varige/robuste endringer.


Hyppigheten og regelmessigheten av samtalene kan også være viktige faktorer. Dette handler om å skape kontinuitet i den terapeutiske prosessen og etablere en relasjon mellom terapeuten og pasienten som gjør terapeutisk endring mulig. Generelt er det vanskeligere å få igang en konstruktiv endringsprosess dersom det går flere uker mellom hver samtale, spesielt i begynnelsen av et behandlingsforløp.

 

I psykodynamisk terapi og psykoanalyse avtales faste dager/klokkeslett for samtalene i god tid på forhånd.

Vanlig hyppighet i psykodynamisk terapi er samtale 1-2 ganger ukentlig, mens i psykoanalyse har pasienten og terapeuten 3-5 samtaler i uken.

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus